DĖMESIO! Vyksta atranka į įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje!

2018-11-05

Pradžia: 2019 m. sausio 21 d.
Trukmė: 3 mėnesiai
Vieta: Lietuvos policijos mokykla (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj.)
Kas gali dalyvauti: pretendentai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas

Papildomi privalomi reikalavimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir nemažesnį kaip 1 m. vairavimo stažą iki mokymosi pradžios, turėti nežemesnį nei A2 užsienio kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) mokėjimo lygį.

Po kursų įgyta kvalifikacija: vidurinės grandies policijos pareigūno

Kita svarbi informacija: Parengti būsimi policijos pareigūnai bus darbinami tik Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Telšių apskrityse – konkreti tarnybos vieta bus derinama su laimėjusiais atranką dar prieš kursų pradžią.

Laimėjusiems atranką suteikiamas nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje, mokama stipendija ir garantuojama darbo vieta. Kursai nemokami, tačiau asmenys pasirašo trišalę sutartį, kuria įsipareigoja mokytis ir pabaigus kursus išdirbti 3 metus policijos sistemoje, kitu atveju privalės atlyginti su mokymusi patirtas išlaidas.

 

SVARBU! ATRANKOS DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI Š. M. GRUODŽIO 6 D.

Parsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ranka ir skenuotus arba nufotografuotus dokumentus siųskite el. paštu: ivadiniai@policija.lt

Reikalingų užpildyti ir pateikti dokumentų sąrašas:

 • Prašymas dėl siuntimo išdavimo
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo
 • Anketa
 • Įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

 • Užsienio kalbos (anglų, prancūzų ar vokiečių) A2 lygį patvirtinantis dokumentas ( išduotas įstaigos, turinčios teisę naudoti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus).

  Anglų kalbos lygį galima nustatyti ir Lietuvos policijos mokykloje.

  Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą privaloma pristatyti iki atrankos pradžios.

 

Atrankoje dalyvaus tik visus reikalingus dokumentus tvarkingai užpildę ir pateikę kandidatai.

Turite daugiau klausimų? Kreipkitės bendruoju telefonu: 870060000