Atranka į mokymo įstaigą

Jei stojate į Lietuvos policijos mokyklą (LPM)

Tai – paskutinis atrankos etapas, kurio metu bus nustatytas Jūsų konkursinis balas. Atkreipkite dėmesį į papildomas sąlygas, kurios gali pakelti Jūsų konkursinį balą.

Daugiau informacijos apie atranką į LPM

Asmenų atrankos į LPM taisyklės

Dokumentų priėmimo komisijos adresas:

LMP, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen.,
Kauno r. sav., 231 kabinetas (2-as aukštas).
Telefonas pasiteiravimui: 8 700 60000

1

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (originalą ir kopiją);

2

Brandos atestatą ir jo priedus (originalą ir kopiją). Jei atestato dar neturite – jį galite pateikti vėliau, po brandos atestatų įteikimo;

3

Vieną nuotrauką (3x4 cm dydžio);

4

Vairuotojo pažymėjimą (originalą ir kopiją).

5

Vairuotojo pasižymėjo tipas: B kategorija, suteikiantis vairuoti transporto priemonę su mechanine pavarų dėže, 9 mėn. stažas iki stojantysis įgys kursanto statusą.

Dokumentai papildomam stojimo balui gauti

1

Šauktinio arba karinis liudijimas (originalas ir kopija).

2

Policijos rėmėjo, Šaulių sąjungos nario statusą patvirtinantis dokumentas (originalas ir kopija).

3

Jei esate našlaitis arba žuvusio vidaus tarnybos pareigūno vaikas – tai patvirtinantis dokumentas (originalas ir kopija).

4

Jei esate baigęs aukštąsias universitetines arba neuniversitetines studijas – tai patvirtinantis dokumentas (originalas ir kopija).

5

Jei vienas ar abu jūsų tėvai yra dirbantys policijos pareigūnai arba pareigūnai, atleisti iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais) – tai patvirtinantys dokumentai (originalai ir kopijos).

6

Jei esate atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus – tai patvirtinantis dokumentas (originalas ir kopija).

 1. Pretendento žinių konkursinis balas. Šį balą sudaro:
  • Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas;
  • Matematikos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • Užsienio kalbos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • Istorijos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
 2. Pretendento bendras fizinio pasirengimo konkursinis balas. Bendras fizinis pasirengimas vertinamas fiksuojant bėgimo, prisitraukimų prie skersinio arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos gulint ir manekeno tempimo rezultatus (tikrinama atrankos metu).
 3. Daugiau informacijos: Reikalavimai fiziniam pasirengimui norintiems studijuoti LPM

 4. Pretendento loginio mąstymo, teksto suvokimo ir raštingumo gebėjimų konkursinis balas (tikrinama atrankos metu).
 5. Pretendento motyvacija (pokalbis su atrankos komisija).
 6. Daugiau informacijos galite rasti Atrankos į LPM taisyklėse.