Apdorojama informacija

Jūsų prašymas studijuoti MRU buvo pateiktas.

Informuosime Jus telefonu arba el. paštu apie tolimesnę atrankos eigą.

Dokumentų teikimas internetu

1

Asmeniniai duomenys

2

Prašymas dėl siuntimo studijuoti MRU

PRAŠYMAS DĖL SIUNTIMO IŠDAVIMO

Prašau išduoti siuntimą dalyvauti atrankoje į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos I kurso nuolatinių (dieninių) studijų programas policijos pareigūnams rengti.

Esu informuotas, kad įstojęs į Mykolo Romerio universitetą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 9 straipsniu, turėsiu pasirašyti stojimo į vidaus tarnybą sutartį, kuria įsipareigosiu mokytis ir baigęs mokymus ištarnauti policijos įstaigose ne mažiau kaip 5 metus.

Patvirtindami prašymą, Jūs patvirtinate, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga.

Sutikimas dėl duomenų tikrinimo

2

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

Aš, Vardenis Pavardenis, a. k. 01234567890, sutinku, kad būtų tikrinami mano asmens duomenys, taip pat ir ypatingi asmens duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, - ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose).

Dokumentų teikimas internetu

3

ANKETA (GYVENIMO APRAŠYMAS)

Į visus klausimus prašome atsakyti sąžiningai ir išsamiai. Jūsų anketoje pateikti duomenys gali būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka. Sąmoningai nuslėpus arba pateikus netikras žinias, Jūsų kandidatūra gali būti atmesta.

Asmeniniai duomenys

Gyvenamoji vieta

Faktinė gyvenamoji vieta:

Išsilavinimas

Nurodyti: vidurinis, nuosekliosios universitetinės, neuniversitetinės studijos ar nenuosekliosios studijos; kvalifikacinį laipsnį ir (ar) profesinę kvalifikaciją; specialybę.

Duomenys apie artimus asmenis

Kas yra artimi asmenys?
Artimi asmenys – tai asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio), partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka): tėvai (įtėviai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Karinės prievolės

(alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos) atlikimas. Nurodykite kada ir kur atlikote tarnybą.

Ankstesnės darbovietės

per pastaruosius 5 metus.

Kalbų mokėjimas

Kas yra Europass lygiai?

Nurodykite kalbą ir įsivertinkite pagal Europass nuo A1 iki C2 lygio.

Kodėl norite stoti į MRU?

Įvardykite 3 motyvuojančius dalykus tarnauti vidaus tarnyboje (privaloma pateikti 3 dalykus).

Asmeninės savybės

Įvardykite 3 savo stipriąsias savybes ir 3 silpnąsias savybes (privaloma pateikti po 3 savybes).

Papildomi duomenys

Siųsdamas užpildytą anketą, Jūs patvirtinate, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga.

Skaitmeninės kopijos

4

Pateikite dokumentų skaitmenines kopijas

Pasidarykite ir pateikite šių dokumentų skaitmenines kopijas

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopijos priekinė dalis

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopijos nugarinė dalis

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. Jei tokio dokumento dar nesate gavę, pateikite jį tuomet, kai gausite nurodytu el. paštu.

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento prido kopiją. Jei tokio dokumento dar nesate gavę, pateikite jį tuomet, kai gausite nurodytu el. paštu.

Vairuotojo pažymėjimo kopijos priekinė dalis.

Vairuotojo pažymėjimo kopijos nugarinė dalis.